Disclaimer 

Intellectual property / All rights reserved
Any and all information or material to be found on the pages of www.coaters.nl and its subdomaines is protected by copyright laws, and belongs to the intellectual property of Coaters. It may not be copied or used for any purpose whatsoever without obtaining explicit written permission of Coaters.

----------------------------------------------------------------------------------

Het interlectueel eigendom berust geheel bij www.coaters.nl
Weergegeven informatie en afbeeldingen van de webshop Coaters mogen alleen met toestemming van Coaters gebruikt worden voor andere doeleinden.

De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij www.coaters.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieer bare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.coaters.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

© 2012 - 2018 Coaters; meer dan een jas; kinderjassen in de vorm van een dier | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore